LANGVARIGE GARANTIER FOR
LANGVARIGE PRODUKTER

Hos EGO er vi stolte af at fremstille produkter, som ikke kun har benzinmatchende effekt, men som også er pålidelige og robuste. Derfor er alle vores produkter dækket af udvidede garantier*, som du kan stole på.

Vi er så sikre på vores produkters ydeevne, at vi tilbyder professionelle brugere en 3-årig garanti på Professional-X-serien og en 2-årig garanti på Professional-serien, når værktøjet registreres inden for 30 dage efter købet. Til private brugere tilbyder vi 5 års garanti på alle værktøjer og 3 års garanti på batterier, når de er registreret inden for 30 dage efter købet.

SUPPORT AF VORES SERVICE FORHANDLER NETVÆRK

Med et landsdækkende netværk af EGO godkendte serviceforhandlere er du aldrig langt fra den støtte, du har brug for. Vi kan udvælge det bedst egnede produkter til dine behov, give dig personlig rådgivning, når du har brug for det, og yde en diagnoseservice, så dit værktøj kan køre i mange år fremover.

30 DAGES PENGENE TILBAGE GARANTI

Vi tilbyder også 30 dages pengene tilbage-garanti på alle EGO Power+ produkter, der købes og anvendes privat, så hvis du ikke er helt tilfreds, kan du returnere dit produkt og få det refunderet fuldt ud.

VILKÅR OG BETINGELSER

Denne garanti begrænser ikke køberens rettigheder i henhold til købsaftalen med forhandleren eller gældende lovbestemte rettigheder.

Defekte produkter repareres eller ombyttes gratis, hvis det kan kontrolleres, at defekten skyldes en materiale- eller fabrikationsfejl.

Denne garanti dækker ikke dele eller forbrugstilbehør, der er udsat for slitage under brug.

Denne garanti dækker kun fejl, der opstår ved normal brug, og dækker ikke funktionsfejl, svigt eller defekter, der skyldes forkert brug, misbrug (herunder overbelastning af produktet ud over dets kapacitet og overdreven udsættelse for vand eller regn), ulykker, forsømmelse eller mangel på korrekt installation og ukorrekt vedligeholdelse eller opbevaring.

Denne garanti gælder kun for den oprindelige køber i detailleddet og kan ikke overdrages.

Denne garanti dækker ikke skader som følge af modifikationer, ændringer eller uautoriseret reparation.

Krav i henhold til garantien skal fremsættes inden for garantiperioden. Udstyret skal returneres sammen med det originale købsbevis (med angivelse af købsdato og produktbeskrivelse) til den forhandler, hvorfra udstyret oprindeligt blev købt. I tilfælde af at dette ikke er muligt, bedes du bruge oplysningerne på dette websted til at kontakte dit autoriserede EGO Power+ servicecenter.

Defekte EGO Power+ batterier MÅ IKKE sendes via et tredjepartstransportsystem uden først at kontakte den forhandler, hvor det blev købt.

Alle andre krav end retten til at få udbedret fejlen som anført i denne garanti er udelukket. Garantiperioden for udstyret forlænges eller fornyes ikke som følge af, at der foretages en afhjælpning af udstyret, kun på den udskiftet del/funktion. Der gives 1 års garanti på den udskiftet del/funktion hvis dette datomæssigt løber ud over oprindelig garantiperiode.

30 DAGES PENGENE TILBAGE GARANTI

Hvis du er utilfreds med dit køb af et EGO Power+ værktøj, kan du returnere det indenfor 30 dage efter købet og få det refunderet fuldt ud, hvis du fremviser din originale kvittering.

Dette tilbud omfatter ikke den kommercielle serie, tilbehør samt batterier og opladere (medmindre de er købt som en del af et sæt). Dette tilbud omfatter heller ikke værktøj, der er købt af en registreret virksomhed og/eller anvendes til professionelle formål.

Ethvert produkt, der returneres under 30-dages pengene tilbage-garantien, skal returneres til det oprindelige købssted.

Dette tilbud er kun tilgængeligt hos deltagende autoriserede EGO-forhandlere mellem 01/01/2022 - 31/12/2022.

Hvis værktøjet returneres i ubrugelig og/eller dårlig stand, kan den autoriserede forhandler nægte fuld tilbagebetaling. Sørg for, at værktøjet returneres i al originalemballagen.

Hvis værktøjet er blevet købt som en del af et sæt og/eller en kampagne, skal alle dele, der er modtaget i sættet og/eller kampagnen, returneres i original stand.

Refusionen omfatter ikke eventuelle porto- eller transportomkostninger.

Dette kampagnetilbud kan ikke overdrages, og der er ingen kontante alternativer.

† 30 dages pengene tilbage-garanti gælder ikke for værktøj, der anvendes til professionelle formål,
12V busk- og græssakse, batterier og opladere (medmindre de er købt som en del af et sæt).
* For defekter forårsaget af materiale- eller fabrikationsfejl. Dette dækker ikke slitage.* Under forudsætning af produktregistrering og årlig inspektion/service.
Fuldstændige vilkår og betingelser kan fås ved henvendelse.